dinsdag 18 december 2018

Kijker 4: Blik op de wereld


Les 2: Ik kan feiten en meningen in een artikel herkennen

Klik op de afbeelding en bekijk het filmpje.

Los nu de opdrachten in je kijker 4 op pagina 3 op.
Voor vraag 6 vraagje aan je medeleerlingen of zij akkoord of niet akkoord gaan.
Als je iemand vindt met een andere mening dan die van jou, noteer je 1 argument.


Les 3 : Ik kan de hoofdgedachte van een beluisterd artikel formuleren.

Bekijk dit filmpje: Leven zonder internet


Eerste kijkbeurt: Hoeveel logo's van Internettoepassingen herken je? Wat is hun naam?
Noteer dit bovenaan pagina 4 in je kijker 4.

Tweede kijkbeurt: Noteer kernwoorden rond de foto op pagina 4, kijk naar de vragen.

OPDRACHT: Jullie gaan nu zelf een artikel schrijven bij de foto’s op pagina 5 en ook een reactie geven. 
Selecteer de ideeën die je wil gebruiken. Schrijf je artikel. Bedenk een titel. 

Aandachtspunten :
 – logische goede zinnen 
– passende leestekens gebruiken en hoofdletters waar het moet 
– passende signaalwoorden gebruiken: daardoor, ten gevolge van, dus, zodat, omdat, niettegenstaande, na, dan, tenslotte, eerst …

Noteer je mening 'in kadertje REACTIE' over het onderwerp.
 Onderbouw je mening met passende argumenten.


Laat je artikel en reactie door een medeleerling nalezen en eventueel verbeteren.
Pas je tekst aan waar nodig.