woensdag 21 november 2018

donderdag 8 november 2018

FT7: Kringlopen in de natuur en elders


INTERESSANTE FILMPJES

LES 1 : Kringloop in de natuur

LES 2: De kringloop van ons afval (hoekenwerk)

POST 3: 

VTM - Leeggoedautomaat AD Delhaize Zottegem heeft voortaan een donatieknop

POST 6


Zet de stappen van het recyclageproces in de juiste volgorde:
- 25% nieuwe vezels toevoegen om te kunnen recycleren.
- oud papier wordt ingezameld
- recyclage door papiermachine tot nieuw papier of via golfkartonmachine tot kartonnen dozen.
- papier wordt verbruikt
- ophalen en samenbrengen

dinsdag 6 november 2018

FT7: Energiespel

Over energie
Bekijk dit filmpje aandachtig:

Vragen bij het filmpje:
Som 3 soorten energie op.
Wat gebeurt als je de - en + punten van de batterij met elkaar verbindt?

Noteer je antwoorden in je werkkatern pagina 20 onderaan.