donderdag 3 mei 2018

Thema 9 les 3

Bekijk aandachtig deze prent. Wat of wie zie je?
Wat betekent het?

Noteer het op de voorziene plaats in je map.Luister naar dit lied en maak de bijhorende opdracht in je map.
Opgelet: er is ook nog een vraag op de andere bladzijde!