donderdag 8 maart 2018

Op stap naar....TOEPASSINGEN

A. Structuur secundair onderwijs

Uit hoeveel leerjaren bestaat het secundair onderwijs? Uit ______ leerjaren.

Hoeveel graden zijn er in secundair onderwijs? Er zijn ____ graden. 

In de eerste graad kan je starten in het ______________ of in het ___________________.

In de tweede en in de derde graad zijn er _______ onderwijsvormen. 

Geef voor de volgende afkortingen de volledige naam: 

- ASO: __________________________________________________________________ 

- TSO: __________________________________________________________________ 

- KSO: __________________________________________________________________ 

- BSO: __________________________________________________________________ 

Vanaf welk jaar kan je echt een ‘richting’ kiezen? ___________________

B. Onderwijskiezer