woensdag 4 oktober 2017

Over Paulus

Jeugd en studie

Paulus werd geboren tussen 1 en 5 na de jaartelling. Zijn geboorteplaats was de beroemde universiteitsstad Tarsus in Cilicië (Zuid-Turkije). In familiekring droeg hij, zoals elke jood, een heilige Hebreeuwse naam: Saulus. Deze naam betekent: de afgesmeekte. 
Zijn vader was een welgestelde wever en tentenmaker en, wat zeker zo belangrijk was, een streng gelovig Farizeeër.
Hij kocht voor Paulus zijn Romeins burgerrecht.

Op 5-jarige leeftijd leerde Paulus de hoofdinhoud van de joodse wet (Thora) kennen. Een jaar later ging hij naar de synagogeschool.

Op zijn tiende jaar begon de tweede, overigens minder gelukkige periode in zijn opvoeding. Hij moest zich de mondelinge wet (de misjna) en de Leer (de talmoed) eigen maken. 

Elke dag moest hij een hele rij van nieuwe zonden kunnen opdreunen.
Uiteindelijk zou dit uitmonden in het kennen van 248 geboden, 346 verboden en talloze mondelinge uitleggingen.

Die strenge opvoeding miste zijn uitwerking niet. Paulus werd een zeer eigenzinnige jongen die na verloop van tijd niet meer wenste te luisteren.
Ook slaag met de roede door zijn vader hielp niet.

Toen hij 15 jaar oud was, ging hij naar de beroemde tempelhogeschool van rabbijn Hillel in Jeruzalem. Hij kreeg daar onder andere les van de eerbiedwaardige rector, rabbijn Gamaliël.
Hij behoorde tot de beste leerlingen.
Paulus beheerste, naar het schijnt, 3 talen: Grieks, Hebreeuws, Aramees.