donderdag 26 oktober 2017

FT7: Energiespel

Over energie
Bekijk dit filmpje aandachtig:

Vragen bij het filmpje:
Som 3 soorten energie op.
Wat gebeurt als je de - en + punten van de batterij met elkaar verbindt?

Noteer je antwoorden in je werkkatern pagina 20 onderaan.