woensdag 16 januari 2019

GEOmundo: Plaatsbepaling op aarde

Filmpje: ontstaan van de seizoenen

Filmpje: plaatsbepaling op aarde


Extra informatie  / oefeningen:

donderdag 10 januari 2019

Thema 6 les 2 en 3: Damiaan en de DamiaanactieBekijk dit filmpje:

Surf naar damiaanactie.be en maak de oefening in je map.
Je vindt de ontbrekende woorden terug op de website, je mag gerust ook op andere websites zoeken.

KLAAR?
Lees de tekst in je handboek p38.
Verken de website van de Damiaanactie verder: https://www.damiaanactie.be/doelgroep/jongeren

dinsdag 18 december 2018

Kijker 4: Blik op de wereld


Les 2: Ik kan feiten en meningen in een artikel herkennen

Klik op de afbeelding en bekijk het filmpje.

Los nu de opdrachten in je kijker 4 op pagina 3 op.
Voor vraag 6 vraagje aan je medeleerlingen of zij akkoord of niet akkoord gaan.
Als je iemand vindt met een andere mening dan die van jou, noteer je 1 argument.


Les 3 : Ik kan de hoofdgedachte van een beluisterd artikel formuleren.

Bekijk dit filmpje: Leven zonder internet


Eerste kijkbeurt: Hoeveel logo's van Internettoepassingen herken je? Wat is hun naam?
Noteer dit bovenaan pagina 4 in je kijker 4.

Tweede kijkbeurt: Noteer kernwoorden rond de foto op pagina 4, kijk naar de vragen.

OPDRACHT: Jullie gaan nu zelf een artikel schrijven bij de foto’s op pagina 5 en ook een reactie geven. 
Selecteer de ideeën die je wil gebruiken. Schrijf je artikel. Bedenk een titel. 

Aandachtspunten :
 – logische goede zinnen 
– passende leestekens gebruiken en hoofdletters waar het moet 
– passende signaalwoorden gebruiken: daardoor, ten gevolge van, dus, zodat, omdat, niettegenstaande, na, dan, tenslotte, eerst …

Noteer je mening 'in kadertje REACTIE' over het onderwerp.
 Onderbouw je mening met passende argumenten.


Laat je artikel en reactie door een medeleerling nalezen en eventueel verbeteren.
Pas je tekst aan waar nodig.

woensdag 5 december 2018

woensdag 21 november 2018

donderdag 8 november 2018

FT7: Kringlopen in de natuur en elders


INTERESSANTE FILMPJES

LES 1 : Kringloop in de natuur

LES 2: De kringloop van ons afval (hoekenwerk)

POST 3: 

VTM - Leeggoedautomaat AD Delhaize Zottegem heeft voortaan een donatieknop

POST 6


Zet de stappen van het recyclageproces in de juiste volgorde:
- 25% nieuwe vezels toevoegen om te kunnen recycleren.
- oud papier wordt ingezameld
- recyclage door papiermachine tot nieuw papier of via golfkartonmachine tot kartonnen dozen.
- papier wordt verbruikt
- ophalen en samenbrengen