dinsdag 19 juni 2018

donderdag 24 mei 2018

Wereldoorlog II

Wereldoorlog II
Situatie na WOI
Het Verdrag van Versailles werd op 28 juni1919 ondertekend, precies vijf jaar na de moord op Frans Ferdinand van Oostenrijk.
Dit gebeurde in de spiegelzaal van het kasteel van Versailles door vertegenwoordigers van het Duitse Rijk enerzijds en door 26 geallieerde en geassocieerde regeringen anderzijds.

Het omvatte 440 artikelen in 15 delen waaronder:
- Duitse gebiedinperking:

- Afstaan van alle Duitse kolonies
- Ontwapening: Duitsland mocht alleen nog een beroepsleger hebben, met maximaal 100.000 militairen. De generale staf van het leger moest verdwijnen. Bepaalde wapens, zoals zware tanks, werden verboden.

Dit is nog maar een fractie van de oorlogsschade die Duitsland moest betalen!

Gevolgen van het verdrag:
De vernedering van Duitsland kon niet beletten dat in Frankrijk toch grote teleurstelling heerste over de vrede van Versailles. 
Het Amerikaanse Congres zou uiteindelijk het verdrag van Versailles verwerpen, hoewel Wilson er een zwaar stempel op gezet had. De Verenigde Staten sloten later een afzonderlijk vredesverdrag met Duitsland en traden, evenals Duitsland, niet toe tot de Volkenbond.
De economische gevolgen voor Duitsland waren zwaar. Het totale bedrag van de Duitse herstelbetalingen zou in 1920 op de conferentie van Boulogne worden vastgelegd op het fabelachtige bedrag 269 miljard goudmark, te betalen in 42 jaar. De Duitsers konden dit niet betalen en stribbelden op allerlei manieren tegen. 
Opkomst nazi's: De afkeer tegen het Diktat in Duitsland was zowel bij linkse als rechtse partijen heel groot. Vooral de bepaling dat Duitsland de 'enige schuldige' aan het uitbreken van de oorlog was en er volgens de overwinnaars zelfs bewust op aangestuurd zou hebben werd als zeer onrechtvaardig ervaren door de Duitsers. 
Politici in Duitsland die het verdrag hadden goedgekeurd werden als verraders bestempeld. Toen Adolf Hitler in 1933 aan de macht was gekomen, was het verdrag ten dode opgeschreven.

Cijfers over WOII
Zie werkblaadje: vul de getallen in op de juiste plaats.

Verloop WOII

Einde WOII
Lees de info in je HB p63.
Maak opdracht 2 in je werkkatern pagina 13.
Klik op de prent om het filmpje te bekijken.
Meneer de president, slaapzacht!
 Klik op de volgende afbeelding om een videofragment over de Vietnamoorlog te bekijken.
Klik op de volgende prent om het lied van Boudewijn de Groot te beluisteren.
Maak de bijhorende opdrachten op het werkblad.
Je mag het 3x beluisteren.
Zorg dat je naam op je blad staat en geef het af. 


Artiesten gebruiken vaak muziek om te protesteren tegen zaken uit de actualiteit of om letterlijk hun stem te laten horen. Ze hebben namelijk veel invloed en veel fans.
Ook Pink deed dit via haar lied 'Dear mr president'.
Weet jij voor welke Amerikaanse president deze commentaar bedoeld is?
Klik op de foto van Pink om het lied te beluisteren.

donderdag 17 mei 2018

WO I

Wereldoorlog I

Klik op de prent om het filmpje te bekijken.

Lees de info in je handboek op pagina 62.

Bekijk zeker ook: WO I aanleidingen en oorzaken

Vul nu je werkkatern pagina 12 verder aan.

Vervolg Nieuwste Tijd

Bekijk de stamboom van de Belgische monarchie. Klik erop om te vergroten.
Vind de eerste koningen der Belgen terug?

Leopold II
Bekijk deze (spot) prenten aandachtig.
Wat valt je op?
Lees de info in je HB en los de opdrachten in je werkkatern pagina 12 op.


Beroemd en belangrijk, vroeger en nu

Nieuwste Tijd

Wie wordt meestal in deze pose afgebeeld? Ken je zijn naam?


Klik op de prent om het filmpje te bekijken.

Neem je werkkatern op pagina 11.
Kleef eerst een tijdsband en maak dan opdracht 2.
Je kan info opzoeken in je bronnenboek pagina 61.
Noteer telkens minstens 2 voorbeelden bij + en -.

België onafhankelijk!

Willem I der Nederlanden
Klik op de prent om het filmpje te bekijken.

Lees de info in je HB en vul het schema in je werkkatern pagina 11 in.

donderdag 3 mei 2018